Udi.fi

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu eli User-Centered Design tarkoittaa tuote- ja palvelumuotoilua jossa lähtökohtana ovat loppukäyttäjän tarpeet. Asiakas pidetään keskiössä koko prosessin ajan, ja heitä myös osallistetaan aktiivisesti. Pioneerina pidetään Donald A. Normanin tutkimuksia. Hänen kirjansa User Centered System Design: New Perspectives on Human-computer Interaction julkaistiin vuonna 1986.

Periaatteita ovat muun muassa:

  • Palvelun helppokäyttöisyys ja saavutettavuus
  • Vaiheiden yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen
  • Muokkautuvuus palautteen myötä

Osallistamisessa käytetään hyödyksi haastatteluja, prototyyppien käyttäjätestejä ja myös todellisten käyttötilanteiden observointia. Uusien innovaatioiden kohdalla voi olla hankalaa saada ihmiset muotoilemaan toiveensa: uuden palvelun tai tuotteen mahdollisuuksia ei ehkä vielä hahmoteta. Kehittäjien näkökulmasta vaaditaan käyttäjien kunnioitusta: ”virheellisessä” käytössä vika on ensisijaisesti palvelussa ei käyttäjän tietämättömyydessä.

Vaiheistuksessa lähtökohdaksi otetaan yleensä käyttökontekstin ymmärtäminen. Sen pohjalta laaditaan vaatimukset ja laaditaan ratkaisu. Tätä testataan iteroiden, palaten tarvittaessa taaksepäin, jopa aivan alkuun.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet
Siirry sivun alkuun