Udi.fi

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta – User Driven Innovation

Valtion ja muiden isojen toimijoiden innovaatiopolitiikka koetaan usein ylhäältä ohjatuksi. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisellä innovaatiotoiminnalla pyritään aktivoimaan ruohonjuuritason tekijöiden voimavaroja. Tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja julkisten palveluiden uudistaminen.

Innovaatioita voi syntyä yritysten T&K toiminnan ohella myös julkisella puolella ja yksityisten kansalaisten keskuudessa. Näiden tunnistaminen ja hyödyntäminen vaatii avointa asennetta.

Yksi käytännön keino on julkisten tietokantojen avaaminen innovaattoreiden hyödynnettäväksi. Esimerkkinä tästä maanmittauslaitoksen karttatietojen vapauttaminen ilmaiskäyttöön. Karttoja voi ladata maksutta omaan käyttöön. Avoimen datan pohjalle voidaan sitten kehittää erilaisia sovelluksia kuten reittioppaita.

Palvelumuotoilu on yksi tärkeä osa-alue. Tähän voidaan myös julkisella sektorilla yhä tehokkaammin osallistaa kansalaisia eli palveluiden käyttäjiä.

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta – User Driven Innovation
Siirry sivun alkuun